KVALITET ŽIVOTA U NASELJU

Pored napora da se utvrdi realna proizvodna cena m2 u našem naselju napori Predstavničkog tela usmereni su i ka podizanju kvaliteta života u našem naselju, i uopšte u naselju Dr Ivan Ribar. Dva najvažnija pitanja na kojima smo radili u proteklom periodu su uvođenje linije javnog gradskog prevoza i formiranje zasebne mesne zajednice za blokove 71 i 72 posredstvom koje bismo aktivnije krenuli da se bavimo rešavanjem nagomilanih komunalnih problema.

Prema informacijama dobijenim iz Sekretarijata za saobraćaj i Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove informacije su sledeće:

1. Linija javnog gradskog prevoza – projekat za uvođenje linije javnog gradskog prevoza je završen, radovi na prilagođavanju ul. Mileve Marić Ajnštajn za potrebe nesmetanog odvijanja autobuskog saobraćaja otpočeće, prema najavama Sekretarijata, u najskorijem roku. Linija koja će saobraćati do našeg naselja je 89 koja sada završava kod mesne zajednice Bežanijski blokovi, biće produžena i iz ulice Dr Ivan Ribar uključiće se u Ul. Jurija Gagarina iz koje će skrenuti u Ul.Mileve Marić Ajnštajn, nastavlja pravo sve do kraja gde će se izgraditi okretnica (u nivou socijalnih stanova) na kojoj će ujedno biti i prva stanica, druga stanica predviđena je na nivou našeg naselja, i treće na nivou naselja koje je izgradila Građevinska direkcija Srbije, potom nastavlja pravo, uključuje se u Ul. Jurija Gagarina i nastavlja dalje starom trasom.

2. Formiranje mesne zajednice – kao što smo vas informisali inicijativa za osnivanje nove mesne zajednice za područje blokova 71 i 72 prihvaćena je od strane SO Novi Beograd u junu tekuće godine, nakon čega je Opština zatražila od Grada Beograda ustupanje na korišćenje jednog lokala u našem naselju za sedište iste što je i uslov da Opština dovrši proces formiranja mesne zajednice pošto ne poseduje poslovnim prostorom u navedena dva bloka. Borba sa Sekretarijatom za imovinsko-pravne poslove na dobijanju mesne zajendice traje od maja tekuće godine, i sada je konačno rešenje problema na vidiku. Prema informacijama iz Sekretarijata zahtev je pozitivno rešen i trenutno se nalazi na potpisu kod sekretara, nakon čega odlazi formalno na saglasnost u kabinet gradonačelnika Beograda nakon čega će Opština preuzeti na korišćenje lokal i pokrenuti dalje procedure da se proces formiranja mesne zajednice okonča o čemu ćemo vas blagovremeno informisati.

Napomena: Molimo vas da imate u vidu da su gore navedene informacije dobijene u razgovorima sa predstavnicima navedena dva sekretarijata, odnosno da još uvek nismo dobili pismene odgovore na navedene dve teme.

Random Posts

 • SREĆNA NOVA GODINA !!!

  ŽELIMO VAM U NOVOJ 2015.-oj: 1. Da ostvarite sve svoje želje i željice 2. Da sve te želje i željice […]

 • DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

  Koliko se grad Beograd (ne)domaćinski ponašao pri izgradnji našeg naselja najbolje ilustruje Izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji finansijskih izveštaja […]

 • Kako su ‘popravili’ Naselje MMA !!!

  Kažu da slika govori hiljadu reči, hmmm, pa šta onda sve govori ova reportaža iz našeg naselja ??? Pametnima, dosta… […]

 • ROK ZA IZRADU FINANSIJSKOG NALAZA

  Članovi Predstavnickog tela, nakon pet meseci borbe, danas su u prostorijama Agencije za investicije i stanovanje preuzeli skoro 30.000 stranica […]

Leave a Reply