web analytics

O Nama

O nama – Predstavničko telo naselja „Mileve Marić Ajnštajn“ formirano je u februaru 2013. godine, kao odgovor na odbijanje grada Beograda da reši nagomilane probleme vlasnika preko sedam stotina stanova. Telo čine predstavnici 27 skupština stanara – predsednici ili ovlašćena lica ulaza u Ul. Mileve Marić Ajnštajn 26-78. Predstavničko telo zastupa interese svih stanara i deluje u dogovoru sa predsednicima skupština stanara.

Predstavničko telo ovlašćeno je da rešava sledeće probleme:

• Utvrđivanje realne proizvodne cene kvadratnog metra stana
• Utvrđivanje stvarne korisne površine stambenog prostora na nivou naselja
• Otklanjanje/rešavanje loše izvedenih zanatskih radova na nivou naselja
• Rešavanje i drugih komunalnih problema u dogovoru sa stanarima

Predstavničko telo ima oformljen pravni i ekonomski aktiv, kao i koordinaciono telo za internu i eksternu komunikaciju. U rad Predstavničkog tela, shodno specifičnostima pojedinih problema i ličnim afinitetima, uključuju se stanari koji to žele.

Za sve informacije o radu Predstavničkog tela budite slobodni da kontaktirate koordinatora.
Goran Popović, koordinator
Mob: 064 20 50 610
E-mail: goranpopovic14@yahoo.com

Leave a Reply

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com