Zanimljivo

0

Protestna Kolona Naselja Mileva Marić Ajnštajn 2013-04-17

Kolona u potesnoj šetnji kupaca 1.000 socijalno-neprofitnih stanova po konkursu Grada Beograda iz 2007. godine. Skup je otpočeo u Sredu, […]

1

”Ne lomite mi bagrenje…”

U svom odrastanju, uvek sam kitio i ukrašavao jelku koja je bila sa busenom ili u skladu sa prilikama kupljena […]

Vaš glas !