SREĆNA NOVA GODINA !!!

ŽELIMO VAM U NOVOJ 2015.-oj:

1. Da ostvarite sve svoje želje i željice

2. Da sve te želje i željice naprave jednu veliku i lepu želju

3. Da vam sreća, radost i veselje budu stalni podstanari

4. Da nasmejani počinjete dan

5. Da vam osmeh bude najdraži poklon

6. … 7. … 8. … 9. … 10. … 11. … 12. …

SREĆNA NOVA GODINA 🙂

VEB SAJT – NASELJE MMA

PIROTEHNIKA !!!

Poštovane komšije,

predstojeći praznici, sa sobom nose i upotrebu pirotehnike. Molimo vas da u tim aktivnostima imate obzira prema svojim komšijama. Posebno naglašavamo opasnost od nestručnog i/ili nepažljivog aktiviranja pirotehnike.
Želimo da nam svima ovi praznici proteknu u najboljoj mogućoj atmosferi i da nas zaobiđu neprijatne situacije izazvane nepromišljenom upotrebom pirotehnike.

Obratite pažnju gde, kako i kada aktivirate pirotehniku !!!

Hvala vam, sa željom da predstojeće praznike provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju i društvu.

ŠTA NAS OČEKUJE U NAREDNOM PERIODU?

Nalaz i mišljenje veštaka finansijske struke je završen. U međuvremenu smo prikupili dokumentaciju u vezi sa javnim nabavkama vezano za izgradnju našeg naselja i, Predstavničko telo, je u procesu prikupljanja ponuda za veštačenje iste koje će biti prilog postojećem nalazu i mišljenju, a cilj kontrole pribavljenje dokumentacije vezano za javne nabavke jeste da se proveri da li je bilo nezakonitih radnji priliko zaključivanja ugovora. Važno je da se napomene da se utvrđena proizvodna cena, sa kojom ste upoznati, neće menjati.

Na preporuku Pravnog tima naselja angažovan je advokat koji će voditi pregovore sa predstavnicima Grada Beograda oko mogućnosti da se postigne dogovor da se umanji postojeća proizvodna cena i na taj način izbegne sudski proces koji ne odgovara ni jednoj od strana. Materijali za nastup ka Gradu su pripremljeni i biće predati odmah po okončanju štrajka advokata.

Proces prikupljanja punomoćja na nivou naselja kojim se ovlašćuju predstavnici iz naselja da prenesu punomoćje na advokata je završen. Punomoćje koje ste potpisali odnosi se samo na pregovarački proces, ako ne dođe do dogovora svako od stanara odlučiće da li će ući u sudski proces ili ne.

KVALITET ŽIVOTA U NASELJU

Pored napora da se utvrdi realna proizvodna cena m2 u našem naselju napori Predstavničkog tela usmereni su i ka podizanju kvaliteta života u našem naselju, i uopšte u naselju Dr Ivan Ribar. Dva najvažnija pitanja na kojima smo radili u proteklom periodu su uvođenje linije javnog gradskog prevoza i formiranje zasebne mesne zajednice za blokove 71 i 72 posredstvom koje bismo aktivnije krenuli da se bavimo rešavanjem nagomilanih komunalnih problema.

Prema informacijama dobijenim iz Sekretarijata za saobraćaj i Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove informacije su sledeće:

1. Linija javnog gradskog prevoza – projekat za uvođenje linije javnog gradskog prevoza je završen, radovi na prilagođavanju ul. Mileve Marić Ajnštajn za potrebe nesmetanog odvijanja autobuskog saobraćaja otpočeće, prema najavama Sekretarijata, u najskorijem roku. Linija koja će saobraćati do našeg naselja je 89 koja sada završava kod mesne zajednice Bežanijski blokovi, biće produžena i iz ulice Dr Ivan Ribar uključiće se u Ul. Jurija Gagarina iz koje će skrenuti u Ul.Mileve Marić Ajnštajn, nastavlja pravo sve do kraja gde će se izgraditi okretnica (u nivou socijalnih stanova) na kojoj će ujedno biti i prva stanica, druga stanica predviđena je na nivou našeg naselja, i treće na nivou naselja koje je izgradila Građevinska direkcija Srbije, potom nastavlja pravo, uključuje se u Ul. Jurija Gagarina i nastavlja dalje starom trasom.

2. Formiranje mesne zajednice – kao što smo vas informisali inicijativa za osnivanje nove mesne zajednice za područje blokova 71 i 72 prihvaćena je od strane SO Novi Beograd u junu tekuće godine, nakon čega je Opština zatražila od Grada Beograda ustupanje na korišćenje jednog lokala u našem naselju za sedište iste što je i uslov da Opština dovrši proces formiranja mesne zajednice pošto ne poseduje poslovnim prostorom u navedena dva bloka. Borba sa Sekretarijatom za imovinsko-pravne poslove na dobijanju mesne zajendice traje od maja tekuće godine, i sada je konačno rešenje problema na vidiku. Prema informacijama iz Sekretarijata zahtev je pozitivno rešen i trenutno se nalazi na potpisu kod sekretara, nakon čega odlazi formalno na saglasnost u kabinet gradonačelnika Beograda nakon čega će Opština preuzeti na korišćenje lokal i pokrenuti dalje procedure da se proces formiranja mesne zajednice okonča o čemu ćemo vas blagovremeno informisati.

Napomena: Molimo vas da imate u vidu da su gore navedene informacije dobijene u razgovorima sa predstavnicima navedena dva sekretarijata, odnosno da još uvek nismo dobili pismene odgovore na navedene dve teme.